Usluge

Produkcija scenografijeDanašnji klijent odnosno kupac mnogo više ceni svoj novac i za isti zahteva mnogo više. Pored samog kvaliteta proizvoda ili usluge koju plaća on očekuje da se u prodajnom prostoru oseća što prijatnije. Da bismo kupcu pružili uživanje u kupovini i da bismo mu pokazali da cenimo njegov novac i njegovu lojalnost danas moramo dosta pažnje da na sam POS nameštaj (POS = Point Of Sales = Prodajno mesto). Takav nameštaj može da bude namenski za određenu grupu proizvoda, za određeni artikal ili za kompletan asortiman. Takođe se POS nametaj može se koristiti za isticanje izdvojenih proizvoda ili proizvođača, za usmeravanje kretanja kupca kroz sam prodajni objekat…

Naše iskustvo nam daje za pravo da garantujemo da će analiza i predlog našeg poslovno-kreativnog tima Vašem prodajnom mestu doneti upravo ono što je i potrebno

Ono što nudimo u sklopu usluge proizvodnje POS nameštaja je i analiza prodajnog mesta u smislu ko su trenutni a ko potencijalni klijenti i kako pomoću adekvatnog nameštaja možete da popravite prodajnu komunikaciju sa obe grupe. Takođe umesto Vas možemo da sagledamo na koji način Vaša konkurencija rešava POS nameštaj i da na osnovu toga napravimo korak dalje i da Vam “damo prednost”