Zahtev od klijenta


Sve počinje zahtevom klijenta za određenim projektom. Nekad od klijenta stiže razrađen projekat a nekad je to samo crtež na papiru. Ovde se sa klijentom detaljnije definiše zahtev kako bi što bolje razumeli kakaf finalni proizvod on želi, koja mu je namena i predlažu se najbolji materijali i način izrade.

Razrada ideje,
prikaz 3D modela


Sledeći korak je izrada realnog nacrta objekta koji se radi i prikaz istog klijentu kroz 3D render. Ovde se vrše dorade i ispravke u skladu sa željama klijenta i tehničkim mogućnostima.

Tehnički crtež


Kada klijetn odobri finalno rešenje sledi treći korak gde se pristupa spremanju svih tehničkih crteža i pripreme fajlova za štampu i sečenje koji se dalje prosleđuju različitim sektorima izrade.

Finalni proizvod


Nakon izrade i potvrde klijenta da je sve urađeno kako treba proizvod se pakuje i dostavlja klijetnu ili se nosi na definisanu lokaciju gde se vrši montaža istog.